“Замын-Үүд” чөлөөт бүсийн Захирагчийн Ажлын албаны бүтэц, зохион байгуулалт

Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 126 дугаар тогтоолоор “Замын-Үүд” чөлөөт бүсийн Захирагчийн Ажлын албаны бүтэц, орон тооны хязгаарыг дор дурдсанаар баталсан.

 “Замын-Үүд” чөлөөт бүсийн Захирагчийн ажлын алба:

1.Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлогын хэлтэс;

2.Дэд бүтцийн  хөгжил, газрын харилцааны хэлтэс;

3.Гэрээ, эрх зүй, хүний нөөцийн хэлтэс;

4.Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа, мэдээллийн технологийн хэлтэс;

5.Бүртгэл, санхүүгийн хэлтэстэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж  байна.