Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс гэж юу вэ?

Аливаа  улс  өөрийн  орны газарзүйн байршил, түүхий эдийн нөөц боломжид тулгуурлан татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлт урамшуулалын систем бүхий, зөвхөн тухайн газар нутагт үйлчлэх тусгай бүсийг хэлдэг. Өөрөөр хэлбэл “Тусгай дэглэм бүхий” нутаг дэвсгэрийн хэсгийг хэлнэ.

Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүсийн давуу тал юу вэ?

“Замын-Үүд” Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны  бүс нь Евро-Азийг  холбосон газарзүйн гол зангилаа цэг  дээр оршдог бөгөөд ОХУ болон Европын улс орнуудад хүргэгдэх ачаа тээврийг  Алтанбулаг чөлөөт бүсээр дамжуулж нэвтрүүлснээр эдийн засгийн коридорын гол зангилаа, урсгал бий болгож чөлөөт бүсүүд хамтдаа хөгжих боломжтой юм…