Чөлөөт бүс гэж юу вэ?

“Чөлөөт бүс” гэдэг нь аливаа улс өөрийн орны газарзүйн байршил, түүхий эдийн нөөц боломжид тулгуурлан татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлт урамшуулалын систем бүхий, зөвхөн тухайн газар нутагт үйлчлэх тусгай бүсийг хэлдэг. Өөрөөр хэлбэл Тусгай дэглэм бүхий нутаг дэвсгэрийн хэсгийг хэлнэ.

Тусгай дэглэм гэдэг нь:

– Гаалийн

– Визийн

– Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн

– Төлбөр тооцоо гүйцэтгэх

– Хяналт шалгалтын

– Хөдөлмөр эрхлэлтийн

– Татварын тусгай дэглэмийг хэлнэ.