“Замын-Үүд” чөлөөт бүсийн Захирагчийн Ажлын албаны бүтэц, зохион байгуулалт

Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 126 дугаар тогтоолоор “Замын-Үүд” чөлөөт бүсийн Захирагчийн Ажлын албаны бүтэц, орон тооны хязгаарыг дор дурдсанаар баталсан.

 “Замын-Үүд” чөлөөт бүсийн Захирагчийн ажлын алба: