”Алтанбулаг”, “Замын-Үүд”,”Цагааннуур” чөлөөт бүсүүдийн Захирагчийн Ажлын Албаны бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай- Дугаар  126  

 

Замын-Үүд эдийн засгийн чөлөөт бүсийн мастер төлөвлөгөөг батлах тухай дугаар 187

 

Чөлөөт бүсээс гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулахад гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх зорчигчийн худалдаж авсан 3.0 сая төгрөг хүртэл үнийн дүнтэй барааны нэр төрлийн жагсаалт-Барааны жагсаалт татаж авах

 

-Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар тогтоолыг нэг , хоёрдугаар хавсралтууд

Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт-

ГАЗАР ӨМЧЛҮҮЛЭХ, ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, АШИГЛУУЛАХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА ЯВУУЛАХ ЖУРАМ

Линк- https://www.legalinfo.mn/annex/details/7201?lawid=11807

Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралт-

ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, АШИГЛУУЛАХ ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ

Линк- https://www.legalinfo.mn/annex/details/7202?lawid=11807

-Засгийн газрын 2018 оны 182 дугаар  тогтоолын 5 дугаар хавсралт-ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН 1 ГА ГАЗРЫН СУУРЬ ҮНЭЛГЭЭ

Линк-https://www.legalinfo.mn/annex/details/8625?lawid=13596