БНХАУ-ын 2020 онд нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн тоо хэмжээгээрээ тэргүүлсэн 10 үзүүлэлт

БНХАУ-ын Үндэсний Статистикийн газраас гаргасан 2020 оны мэдээлэлд  “Эдийн засгийн хувьд уналтад оролгүй, иргэдийн амьжиргааг дээшлүүлэн, зах зээлийн үзүүлэлтүүдийг нэмэгдүүлж, шинжлэх ухаан, технологийн салбаруудыг түлхүү хөгжүүлэн,  эдийн засгаа бэхжүүлж байна ” хэмээн онцлосон байна. Тэгвэл  доорх тоон үзүүлэлтүүд  нь Хятадын эдийн засаг, нийгмийн  2020 оны хөгжлийн шинэ дүр төрхийг тодорхойлжээ. Үүнд:  

1.Нэг хүнд ногдох ДНБ хоёр жил дараалан 10,000 ам.доллараас давжээ

Нэг хүнд ноогдох жилийн ДНБ-ний хэмжээ 72447 юань (31,587,000 төгрөг)   байгааг харуулж байна. Энэ нь өмнөх жилийнхээс 2% -иар өссөн үзүүлэлттэй гарчээ.   Мөн Хятадын эдийн засаг 2020 онд дэлхийн эдийн засгийн 17-аас дээш хувийг бүрдүүлсэн гэж үзсэн байна.

2.Хотын хэмжээнд жилийн турш 11.86 сая ажлын байр шинээр бий болжээ

3.Жилийн эцэст зах зээл дэх аж ахуйн нэгжийн тоо 140 саяд хүрчээ

Зах зээл дээр шинээр үйл ажиллагаа явуулах аж ахуйн нэгжийн тоо 25.02 сая болж бүртэгдсэн нь өдөр бүр дунджаар 22000 аж ахуйн нэгж нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. Байгууллагуудын тоо оны эцэст 140 саяд хүрчээ.

4. Судалгаа хөгжүүлэлтийн санхүүжилт 10.3 хувиар өссөн байна

2020 онд судалгаа, туршилтын ажлын зардал нь 2.442.6 тэрбум юань болж, өмнөх оныхоос 10.3% -иар өсч, ДНБ-д харьцуулахад 2.4% болсон байна.

5. Патентын эрхийн тоо өмнөх жилийнхээс 40.4% -иар өсчээ

Жилийн турш 3.639 сая патент олгосон нь өмнөх жилийнхээс 40.4% -иар өссөн байна. Жилийн эцэст 10,000 хүнд ногдох шинэ бүтээлийн патентын тоо 15,8 болж, өмнөх оны эцсээс 2,5-аар нэмэгджээ.

6.Улсын хэмжээнд үндсэн тэтгэврийн даатгалд хамрагдах хүмүүсийн тоо нэг тэрбум орчим болжээ

Жилийн эцэст ажилчдын үндсэн тэтгэврийн даатгал, хот, хөдөөгийн иргэдийн тэтгэврийн суурь даатгал, эмнэлгийн суурь даатгал, ажилгүйдлийн даатгалд хамрагдагсдын тоо 21.5 сая, 9.78 сая, 6.93 сая, 11.47 саяаар тус тус өссөн байна.

7. Оршин суугчдын нэг хүнд ногдох үндэсний дундаж орлого 27,540 юань

Оршин суугчдын нэг хүнд ногдох жилийн орлого нь 32189 юань байгаа нь 2.1% -иар өссөн болохыг харуулж байна. Оршин суугчдын нэг хүнд ногдох дундаж орлого 27,540 юань (12сая төгрөг) болж, 3,8% -иар өссөн үзүүлэлттэй гарчээ. Хотын оршин суугчдын тооцоогоор нэг хүнд ногдох нэг удаагийн дундаж орлого 40378 юань болж  2.9%-иар, хөдөө орон нутгийн нэг хүнд ногдох нэг удаагийн дундаж орлого 15204 юань болж  5.7% -иар өссөн байна.

8. Улсын хэмжээнд биеийн тамирын талбайн тоо өмнөх оны эцсээс 169000-аар нэмэгджээ

-Спортын салбарын хувьд оны эцэст улсын хэмжээнд 3.713 сая спортын барилга байгууламж барьсан бөгөөд  өмнөх оны эцсээс 169.000-аар нэмэгдсэн байна. Бүтэн жилийн хугацаанд 7-оос дээш насны хүн амын 37.2% нь биеийн тамирын дасгалд тогтмол оролцсон байна.

-Боловсролын салбарын хувьд есөн жилийн заавал эзэмшүүлэх боловсролын хамрагдалт  95.2% болж, өмнөх оныхоос 0.4% -иар өссөн бол ахлах сургуульд элсэгчдийн  нийт тоо 91.2% болж 1.7% -иар өссөн байна.

-Үндэсний эрүүл мэндийн байгууллагуудын нийт тоо 102.3 сая, эрүүл мэндийн ажилчид 1066 сая болж, өмнөх оныхоос 51 сая хүнээр нэмэгджээ. Жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нийт 8177  эрүүл мэндийн байгууллага коронавирус илрүүлэх шинжилгээ хийх үйлчилгээ үзүүлж байсан ба одоогийн байдлаар өдөрт 11.53 сая шинжилгээ хийх хүчин чадалтай ажиллаж байна.

9. 986 сая хүн гар утсаараа интернэтэд холбогджээ

Оны эцэст 989 сая хүн интернетэд холбогдсон байна. Шуудангийн салбарын хувьд жилийн турш 83.36 тэрбум хүргэлтийн үйлчилгээг үзүүлжээ.

10. Мужийн түвшингээс дээш 337 хотын 59.9% нь агаарын чанарын стандартыг хангаж байна

Мужийн түвшингээс дээш 337 хотын агаарын чанарыг хянаж үзэхэд хотын 59.9% нь жилийн турш агаарын чанарын стандартад нийцсэн  ба өмнөх оноос 13.3 % -иар агаарын чанар өссөн харагдаж байна.  Тус стандартыг хангаагүй хотуудын нарийн ширхэгт тоосонцор (PM2.5) жилийн дундаж агууламж 37 микрограмм / м3 байсан нь өмнөх оныхоос 7.5% -иар буурсан үзүүлэлттэй гарсан байна.

Эх сурвалж: Синьхуа агентлаг

“ЗАМЫН-ҮҮД”ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА