Барилгын ажил эхлүүлэх үйл ажиллагааны дараалал татах