Сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтын зар:

Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөл

Тусгай шалгалт /тухайн албан тушаалын/ 

“ЗАМЫН-ҮҮД” ЧӨЛӨӨТ БҮС ДЭЭР ЗАРЛАГДСАН АЖЛЫН БАЙР ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛ /ДЭС ТҮШМЭЛ/-Линкийг дарж орох-https://hh.csc.gov.mn/view/4ae5173c-44ca-41ec-9869-c5d8c8d852f4

Бүртгэл эхлэх: 2023.02.27 09:00 цагаас 02.28-ны 17 цаг хүртэл

Шалгалт эхлэх: 2023.03.10 09:00 цагт

Дуусах: 2023.03.10 17 цагт