“Замын-Үүд” чөлөөт бүсэд газар эзэмших, ашиглах төсөл сонгон шалгаруулалт болон дуудлага худалдаанд ялсан аж ахуйн нэгж, иргэн нь чөлөөт бүсэд үйл ажиллагаа эрхлэх “ЧӨЛӨӨТ БҮС” тодотголтой улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, ЗАА-аас олгодог аж ахуйн нэгжийн бүртгэлийн гэрчилгээ, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээг авсны дараа “ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГЭРЭЭ”-г Чөлөөт бүсийн ЗАА-тай байгуулна.

Гэрээг татах бол ЭНД дарна уу.