Чөлөөт бүс хөгжлийн гарц…

Чөлөөт бүс хөгжлийн гарц…

Чөлөөт бүсийн тухай хуулийн 3.1.1.“чөлөөт бүс” гэж гаалийн татвар болон бусад татварын хувьд гаалийн нутаг дэвсгэрийн гадна оршиж байгаад тооцогдох, аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай дэглэм бүхий Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн хэсгийг хэлнэ гэж заасан байдаг…